Налични хладилни витрини

Към 29,11,2018 г. имаме налични хоризонтални хладилни витрини  2 броя с дължина 2 метра и 1 брой с дължина 1,80 метра.