ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ГАЛИНА – ДИМИТЪР 2 „ ЕООД ПЛОВДИВ

„ГАЛИНА – ДИМИТЪР 2 „ ЕООД  е отговорен администратор на лични данни. Ето защо ние полагаме необходимите усилия да защитим Вашите данни като прилагаме подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешено или незаконосъобразно обработване. Фирмата ни събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с  обработването на лични данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимият вид защита на личните данни.

Данните, които събираме са само име,e-mail и телефон, за да можем да се свържем с Вас и Ви предложим оферта по Вашето Запитване. Данните не се записват  на технически носител, а самото им съхранение на хартия е само по повод последващ контакт с Вас относно поръчка на произвеждан от нас артикул.

Гарантираме,че данните се подлежат на т. Нар. Забравяне при заявено от Вас искане.

За да можем да отговорим на Вашите желания е необходимо Вашето съгласие да получим и обработим  вашите лични данни за нуждите на търговската ни дейност и нуждите на счетоводната отчетност според националното законодателство и изискания на НАП.