Крайстенни и островни стелажи

Вече произвеждаме стелажи – крайстенни и островни с по-голяма ширина – 120 см. Дълбочина на рафтовете 30 и 40 см