Налични готови промокошове

Към момента разполагаме с налични:

  • 20 броя кошове с размери 30x50x75 см;
  • 20 броя кошове с размери 50x50x75 см;
  • 10 броя промокоша с размери 30x30x75 см;
  • шестоъгълни промокошове