Неутрални витрини и перцигласови кутии

Неутрални витрини и перцигласови кутии, само с осветление, без подгряване. Подходящи са за съхранение и изложение на насипни храни, ядки, бонбони. Произвеждат се по поръчка.